Talent HUB wspiera rozwój studentów Politechniki Śląskiej poprzez organizowane u Partnerów wizyty studyjne, warsztaty podnoszące kwalifikacje, spotkania z ekspertami, prelekcje dedykowane studentom, praktyki, staże, doradztwo zawodowe, coaching i mentoring.

Projekt Talent HUB został zainicjowany w roku 2020 przez Szkołę Biznesu Politechniki Śląskiej przy współpracy z Klastrem Silesia Automotive & Advanced Manufacturing i jest koordynowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

First Episodes

Człowiek nie robot

O tym, co to jest talent, o kompetencjach przyszłości 4K, o tym z czego składa się człowiek, co w nim niezmienne, a co warto rozwijać i co to jest Inicjatywa Talent HU...

Go digital or go home

O partnerach biznesowych Inicjatywy TalentHUB,  o tym co oferują studentom, o tym jak wygląda i zmienia się krajobraz śląskiej gospodarki, jak zmiany wpływają na rynek...

TalentHub okiem Moniki

Inicjatywa Talent Hub jest skierowana do wszystkich studentów Politechniki Śląskiej. O tym co oferuje studentom, jakie wrażenia i opinie mają studenci z udziału w przy...

TalentHub okiem Michała

Inicjatywa TalentHub jest skierowana do wszystkich studentów Politechniki Śląskiej. O tym, dlaczego warto wziąć w niej udział, co jest wartościowe i co mogą uzyskać st...

Odnajdź Talent w Drim Robotics

Firma Drim Robotisc jest partnerem Inicjatywy Talent HUB. O tym, co firma oferuje studentom, jakie planuje przyszłe inicjatywy TalentHUB, na które zaprasza studentów, ...

More Episodes »
Broadcast by