Człowiek nie robot

Download MP3
O tym, co to jest talent, o kompetencjach przyszłości 4K, o tym z czego składa się człowiek, co w nim niezmienne, a co warto rozwijać i co to jest Inicjatywa Talent HUB, opowiada prof. Małgorzata Dobrowolska, dyrektor Szkoły Biznesu, kierownik Studiów MBA, twórczyni i koordynatorka inicjatywny TalentHUB.

Rozmowę przeprowadził Łukasz Górecki, dyrektor w KSSE inicjatywy klastrowej Silesia Automotive & Advanced Manufacuring

Creators and Guests

person
Host
Łukasz Górecki
Director Silesia Automotive & Advanced Manufacturing Cluster (Katowicka SSE)
person
Guest
Małgorzata Dobrowolska
Dyrektor Szkoły Biznesu i Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych Politechniki Śląskiej
Człowiek nie robot
Broadcast by