person

Łukasz Górecki

Director Silesia Automotive & Advanced Manufacturing Cluster (Katowicka SSE)

Appears in 2 Episodes

Człowiek nie robot

O tym, co to jest talent, o kompetencjach przyszłości 4K, o tym z czego składa się człowiek, co w nim niezmienne, a co warto rozwijać i co to jest Inicjatywa Talent HU...

Odnajdź Talent w PROPOINT S.A.

Kolejny podcast z serii ODNAJDŹ W SOBIE TALENT, realizowany z partnerem biznesowym inicjatywy Talent Hub firmą PROPOINT S.A. - dynamicznie rozwijającą się polską firmą...

Broadcast by