All Episodes

Displaying episodes 1 - 17 of 17 in total

Człowiek nie robot

O tym, co to jest talent, o kompetencjach przyszłości 4K, o tym z czego składa się człowiek, co w nim niezmienne, a co warto rozwijać i co to jest Inicjatywa Talent HU...

Go digital or go home

O partnerach biznesowych Inicjatywy TalentHUB,  o tym co oferują studentom, o tym jak wygląda i zmienia się krajobraz śląskiej gospodarki, jak zmiany wpływają na rynek...

TalentHub okiem Moniki

Inicjatywa Talent Hub jest skierowana do wszystkich studentów Politechniki Śląskiej. O tym co oferuje studentom, jakie wrażenia i opinie mają studenci z udziału w przy...

TalentHub okiem Michała

Inicjatywa TalentHub jest skierowana do wszystkich studentów Politechniki Śląskiej. O tym, dlaczego warto wziąć w niej udział, co jest wartościowe i co mogą uzyskać st...

Odnajdź Talent w Drim Robotics

Firma Drim Robotisc jest partnerem Inicjatywy Talent HUB. O tym, co firma oferuje studentom, jakie planuje przyszłe inicjatywy TalentHUB, na które zaprasza studentów, ...

Odnajdź Talent w PROPOINT S.A.

Kolejny podcast z serii ODNAJDŹ W SOBIE TALENT, realizowany z partnerem biznesowym inicjatywy Talent Hub firmą PROPOINT S.A. - dynamicznie rozwijającą się polską firmą...

Odnajdź talent z prof. Dobrowolską: Dialog 4.0. Część 1 - parafraza

Odnajdź talent z prof. Dobrowolską to seria tematycznych odcinków dedykowanych Inicjatywie TalentHUB. Pierwsza część to praktyczny warsztat umiejętności komunikacji pt...

Odnajdź Talent w Rockwell Automation

Firma Rocwell Automation jest naszym partnerem w TalentHUB. O tym, co firma oferuje studentom w ramach TalentHUB, o fabrykach przyszłości, możliwościach pracy w ultra ...

Odnajdź Talent w Kirchhoff Polska

Firma Kirchoff Polska jest firmą produkcyjną i naszym partnerem w TalentHUB. Podcast dedykowany jest wszechstronności branży automotive, co dla młodych ludzi stwarza w...

Odnajdź Talent w Seifert Polska

Firma Seifert Polska jest naszym partnerem w TalentHUB. Wraz ze swoją spółką-córką Seifert Automotive Polska jest częścią międzynarodowej Grupy logistycznej Seifert Lo...

Odnajdź talent z prof. Dobrowolską: Dialog 4.0. Część 2 - klaryfikacja i pytania otwarte

Odnajdź talent z prof. Dobrowolską to seria tematycznych odcinków dedykowanych inicjatywie TalentHUB. Pierwsza część to praktyczny warsztat umiejętności komunikacji pt...

Odnajdź talent z prof. Dobrowolską: Dialog 4.0. Część 3 - komunikaty typu „ja” i informacja zwrotna

Odnajdź talent z prof. Dobrowolską to seria tematycznych odcinków dedykowanych inicjatywie TalentHUB. Pierwsza część to praktyczny warsztat umiejętności komunikacji pt...

Odnajdź talent z prof. Dobrowolską: Dialog 4.0. Część 4 - komunikacja konfrontacyjna i sztuka odmawiania

Odnajdź talent z prof. Dobrowolską to seria tematycznych odcinków dedykowanych inicjatywie TalentHUB. Pierwsza część to praktyczny warsztat umiejętności komunikacji pt...

Odnajdź talent z prof. Dobrowolską: Dialog 4.0. Część 5 - krytyka i jej odbiór

Odnajdź talent z prof. Dobrowolską to seria tematycznych odcinków dedykowanych inicjatywie TalentHUB. Pierwsza część to praktyczny warsztat umiejętności komunikacji pt...

Odnajdź talent z prof. Dobrowolską: Dialog 4.0. Część 6 - wyrażanie krytyki

Odnajdź talent z prof. Dobrowolską to seria tematycznych odcinków dedykowanych inicjatywie TalentHUB. Pierwsza część to praktyczny warsztat umiejętności komunikacji pt...

Odnajdź talent z prof. Dobrowolską: Dialog 4.0. Część 7 - wyrażanie i obrona własnych opinii

Odnajdź talent z prof. Dobrowolską to seria tematycznych odcinków dedykowanych Inicjatywie TalentHUB. Pierwsza część to praktyczny warsztat umiejętności komunikacji pt...

Odnajdź Talent w ZF Automotive Systems Poland

ZF Automotive Systems Poland z siedzibą w Częstochowie to globalny koncern technologiczny, znana na całym świecie firma, która projektuje i dostarcza nowoczesne rozwią...

Broadcast by