person

Małgorzata Dobrowolska

Dyrektor Szkoły Biznesu i Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych Politechniki Śląskiej

Appears in 1 Episode

Człowiek nie robot

O tym, co to jest talent, o kompetencjach przyszłości 4K, o tym z czego składa się człowiek, co w nim niezmienne, a co warto rozwijać i co to jest Inicjatywa Talent HU...

Broadcast by